İGNİTA Ne Demek? Yorum Yaz

“ İGNİTA “ Ne Demek?

İgnita latince bir sözcüktür. İngilizceye “ignite” olarak yanmak, tutuşturmak, ateşlemek fiili olarak geçmiştir.

Etimolojik olarak incelediğimizde, latincede ignitio olarak kullanılan yanmak, tutuşmak manasına gelen fiilin çekimli hali ignita olarak geçer ve “yanıyor” manasına gelir.

1610’lu yıllarda “yanma noktasına kadar ısıtma eylemi” manasına gelen ve fransızcada ignition olarak kullanılan; ortaçağ latincesinde ise ignitionem olarak kullanılan kelime, ilk zamanlar ateş yakımı ve daha sonraları ateşli silahların ateşlenmesi için kullanılan kelimedir. Sanayi devriminden sonra ise “içten yanmalı motorların kıvılcım ile ateşlenmesi” için kullanıla gelmiştir.

Sonuç olarak, İngilizcede yaygın olarak kullanılan “ignition” kelimenin isim halidir ve ateşleme manasına gelir. Latince ignita ise yanmak, tutuşmak manasındadır ve fiilin çekimli halidir. Kısaca “ignita” kelimesi Latince yanmak, ateşlemek manasında kullanılan bir sözcüktür.

LATİNCEDEKİ BENZER KELİMELER VE ANLAMLARI:

İgnitio: Yakma, Ateşleme (Fiil)

İgnitionem: Ateşleme (İsim)

İNGİLİZCEDEKİ BENZER KELİMELER VE ANLAMLARI:

ignite: Yakma, Ateşleme (Fiil)

ignition: Ateşleme (İsim)

Bir cevap yazın