Kojenerasyon (Birleşik ısı ve güç) performansınızı mükemmelleştirmek için en iyi ipuçları Yorum Yaz

Kojenerasyon* performansınızı nasıl en üst seviyeye çıkartılabileceğinizi ve atacağınız birkaç basit adımın tesisinizin performansını önemli ölçüde nasıl artıracağını bilmek ister misiniz?

(Burada Kojenerasyon, anlatım kolaylığı açısından, gerçek anlamının biraz dışına çıkarak genel anlamda gaz motorlu elektrik üretim tesisi anlamında kullanılmıştır ve doğalgazlı Kojenerasyon ve Trijenerasyon, biyogaz veya çöpgazı tesislerini de içermektedir)

Türkiye’de gaz motoru sayısı birçok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumda ve giderek de artması bekleniyor.

İster biyogaz yakıtlı, isterse fabrika ihtiyacına yönelik kojenerasyon uygulaması olsun, gaz motorları gelecekteki enerji dünyasının önemli bir parçası olarak hızla yükseliyor.

Kojenerasyon veya gaz motorlu enerji santrali yatırımları çoğu zaman tek seferlik bir satın alma olarak değerlendirilir. Tesis sahipleri ve işletmecileri başarılı bir kojenerasyon tesisi için tek gereksinimin mühendislik ve montajın başarıyla tamamlanması ve düğmeye basarak tesisin ticari avantajlarından faydalanmak olduğu inancıyla tesislerini çalıştırıyorlar.

Bu kısmen yanlış ön kabul üzerine hareket eden birçok işletme kapsamlı bakım gereksinimleri için yeterli planlamayı yapmaz ve kojenerasyon tesislerinde maksimum etkinliğe ulaşabilmeleri için gereken sermaye yatırımlarına devam etmezler ve bu da zaman içinde tasarruflarının tükenmesine neden olur. Bu gerçekleştiğinde birçok kojenerasyon sahibi hüsrana uğrarlar, kestirme çözümler denerler ve bazı durumlarda tesislerini kapatıp başa dönerler.

Bu olumsuz bir durumdur fakat basit değişiklikler yapılarak bu durumdan kaçınılabilir. Kojen motorunuzun uzun vadeli gereksinimlerini değerlendirmeniz ve gelecek için etkin bir plan yapmanız zorunludur. Bunu yapmamanız yalnız motorla ilgili gereksiz bakım sorunlarına sebep olmakla kalmaz, fakat aynı zamanda geri ödeme süresini tehlikeye atarak, tesisinizin sermaye karlılığını büyük ölçüde azaltır.

 

  1. Adım – Bakımı Performansınızı Yükseltin

Kojenerasyon tesisinizin günlük kontrollere, düzenli olarak eksilen su, antifriz, yağ ve gres gibi akışkanların doldurulmasına, periyodik servis sağlanmasına ve genel yıpranma ve aşınmayı gidermek için yedek parçalara ihtiyacı vardır. Bu işlerin çoğunu kendinizin yerine getirmeniz mümkün olsa da, özellikle motor imalatçısı kısıtlamaları erişime kapalı belirli işlevler için her zaman uzmanlara bırakılması avantajlar getirecek bazı sorumluluklar vardır.

Bu nedenle günlük operasyonların özenli yönetilmesi ve gaz motorunuzun bakımı onun performansı, etkinliği ve uzun ömürlü olması için hayati önem taşır. Bu noktada uzman kurumlardan, gerek komple işletme veya bakım kapsamında gerekse bazı kritik noktalar kapsamında destek alınabilir. Her durumda bir uzmanla çalışmak tesisinizin uzun vadede performansı ve verimliliği en üst düzeye çıkarmasını sağlayacaktır.

Tüm bunları desteklemek için yedek parça ihtiyacınızı sağlayan güvenilir bir tedarikçiye ve daha hızlı yanıt sürelerine, uzman görüşüne ve danışmanlık aldığınız bir bakım yaklaşımına ihtiyacınız var.

  1. Adım – Verimliliğinizi Yükseltin

Maksimum verimlilikte çalışan bir kojenerasyon tesisi ile verimli olmayan arasındaki performans açığı oldukça büyük olabilir. Örneğin, sanayideki birçok tesis yüzde %70 ile %75 aralığındaki seviyelerde çalışıyorken, başarılı çalıştırılan bir kojen tesisinde motorlar %92 ile %94 emre amadelikle çalışmaktadır. Bakımın yanı sıra, daha eski ve düşük performanslı bir tesisi optimum hale getirmek için birçok yöntem vardır.

 Elektrikli Bileşken Turbo (ETC) – ETC ürünleri (Örneğin www.bowmanpower.com), güç yoğunluğunu ve yakıt verimliliğini artırmak için egzozdan atık enerjiyi geri kazanarak gaz motorlarınızın daha temiz ve verimli çalışmasını sağlar.

Bu teknoloji 150kW-2MW aralığındaki motorlar için yeni inşa ve retrofit uygulamalarına aynı şekilde uygundur. ETC teknolojisini motorlarınız ile entegre ederek, gelişmiş güç üretim kapasitesi sağlayan verimlilik seviyelerine ulaşmak mümkündür.

Organik Rankin Çevrimi (ORC) –  ORC, Gaz motorunuzdan çıkan atık ısıyı kullanarak ve bunu enerjiye dönüştürerek çalışır. Egzoz ve ceket ısısı termal yağa aktarılır. Termal yağdaki ısı ikincil devredeki ORC akışkanına (Pentan ve benzeri) aktarılır. ORC akışkanı ısınarak kaynamaya başlar ve gaz fazına dönüşür. Gaz bir genleştirici (expander / türbin) içinden akar ve bu da jeneratörün dönerek enerji üretmesini sağlar. Gaz bunun ardından kondenserde tekrar sıvı haline soğutulur ve proses tekrar başlar. ORC sistemleri ile gaz motorundaki atık ısı %10 ila %20 arasındaki bir verimle elektriğe dönüştürülebilir. Kaynak sıcaklığı arttıkça verim de artar (Egzoz enerjisiyle çalışan bir ORC ünitesi, ceket ısısıyla çalışandan yaklaşık 2 kat daha verimlidir)

  1. Adım – Proje düzeninizi kontrol edin

Başarılı çalışan kojenerasyon tesislerini, verimsiz olanlardan ayıran bir başka faktör de gerçek zamanlı olarak operasyon planında ana hatlarıyla belirlenen anahtar performans göstergelerini ölçümleme becerisidir. En iyi uygulamaları yapan şirketlerin işletim planlarının merkezinde yer alan operasyonları ve performans ölçümlerini toplamalarını ve görmelerini sağlayan uygun ölçümleme yöntemleri ve yazılımları yerleşik durumdadır.

Fakat bunun aksine birçok tesis performansıyla doğrudan ilişkili kritik trend verilerini zaman içinde tespit edip izleme becerisine sahip değildir. Bunun sonucunda projenin başlangıçta onaylanmasının sebebi olan mali hedeflere ulaştıracak “performans değerini” istenilen seviyelere yükseltmek için atılması gereken adımlarla ilgili bir fikre sahip olmazlar.

Gaz motorunuzun kontrol sistemlerinin açık protokol alternatifleriyle değiştirilmesiyle bir sistem arayüzü veya ağ geçidine ihtiyaç duymaksızın çalışabilir.  Bu da mühendislerin uzman desteği olmaksızın her bir kurulumu kolaylıkla kontrol etmelerine imkan tanır ve anında dijital erişim sağlar.

İnternet bağlantısının artı faydası sayesinde mühendisler tesisten uzakta oldukları durumlarda bile motorları kontrol edebilirler ve bu sayede maliyetler düşer, çalışma zamanı önemli ölçüde artar.

IGGNITA olarak hem yedek parça ihtiyaçlarınızda hem de tesis verimliliğinizi maksimize edecek mühendislik ve sistem çözümlerinizde yanınızdayız. Bizi arayın, tesis ihtiyaçlarınızı beraber değerlendirip çözelim.

 

 

Bir cevap yazın